Hrubá stavba mobilního domu 12x5 m na místě

Mobilní dům na klíč 9x4 m

vzorový dům 12x5m

8x4 skladový

Usazení mobilního domu

Vruty Klinner pro mobilní dům

Mobilní dům - interiér dřevo

Mobilní dům - 2 moduly

Mobilní dům - koupelna