Základy pro tyto stavby se tvoří třemi různými způsoby. Prvním možným typem základů jsou betonové patky, dalším jsou zemní vruty Klinner o délce          minimálně 230 cm a poslední jsou základové pásy s větranou mezerou a manipulačním prostorem pod stavbou.

Základy je vždy potřeba dělat s rozvahou a ohledem na místní podmínky. Ty jsou ovlivněny především únosností zeminy, dále je potřeba zvážit                 veškeré možné půdní vlivy, poddolování a podobně. Při zhoršených půdních podmínkách doporučujeme přizvat na místo stavby znalce a nechat               vypracovat posudek o únosnosti půdy a navrhnout řešení.

Základy je nutné mít přichystané vždy před dodávkou stavby, vypracované dle zaslané projektové dokumentace. Je nezbytné dodržet pravé úhly a              výškové rozdíly by měli být v toleranci 3 mm. 

Naše firma spolupracuje s firmou KLINNER, která pro naše stavby realizuje základové vruty. Vruty se vrtají strojně s maximální přesností. Po dohodě            jsem ochotni poskytnou kontakt na tuto firmu.